Konkurs Plastyczny "Maska Karnawałowa"

czw., 2018-01-18 - 10:07

Konkurs Plastyczny "Maska Karnawałowa"

 

Przedszkole Samorządowe w Łajskach

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci

"Maska Karnawałowa”

 

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci,

- pielęgnowanie tradycji karnawałowych,

- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

1. Technika pracy - dowolna

2. Forma pracy dowolna

 

3. Każda praca powinna być opatrzona trwale kartą informacyjną z następującymi danymi:

Imię i nazwisko autora,

wiek dziecka

Imię i nazwisko Rodzica- opiekuna dziecka, który wspomagł dziecko w stworzeniu pracy.

 

Kryteria oceny:

Wrażenia estetyczne (pomysłowość)

Samodzielność wykonania

 

 

Termin składania prac do 6 lutego 2018r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!